Startdata

ma 4 sep KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg Gestart
Informatie

Beleidsmedewerker en coach Pedagogische Kwaliteit, CAO erkende scholing

Beleidsmedewerker en coach Pedagogische Kwaliteit, CAO erkende scholing scholing

De scholing om als pedagogisch beleidsmedewerker en coach aan de slag te gaan in jouw organisatie.

Inhoud

Sinds 2018 bieden wij de door het ministerie erkende scholing ‘Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit’ aan waarmee je kwalificeert voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker, coach en VE-coach. Let op! Wil je de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach gaan uitvoeren, is minimaal niveau 4 vereist.

Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt, veranderen in rap tempo. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is meer dan alleen opvang – het is een vak! Als pedagogisch beleidsmedewerker en (VE) coach zul je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. In deze praktijkgerichte scholing op hbo-niveau leer jij volgens het principe van ‘ervarend’ leren. Dat betekent dat je tijdens deze scholing alles leert over coaching in de praktijk met als belangrijkste leerdoelen het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en het spiegelen van gedrag.

Je leert om pedagogisch medewerkers te coachen tijdens hun werk (Praktijk-In-Zicht), door middel van beeldopnames (Beeld-In-zicht) en tijdens coachinggesprekken (Zelf-In-Zicht). Ook leer je concreet te beschrijven hoe je inhoudelijk aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van een organisatie werkt. Deze scholing geeft je als pedagogisch beleidsmedewerker en coach de mogelijkheid om op hbo-niveau te excelleren in je vak.

De scholing is op basis van de leerdoelen van de cao Kinderopvang speciaal ontwikkeld op voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar. Je kwalificeert je hiermee gegarandeerd voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker, coach en VE-coach. De scholing leidt tot het schriftelijke bewijs van het behalen van de leerdoelen. Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst van goedgekeurde scholing.

Studiebelasting: 98 uur

 • 6 x 7,5 uur scholing
 • Intervisie en de mogelijkheid voor groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online
 • 53 uur online leeromgeving

Leerdoelen

Pedagogiek van 0 tot 13 jaar

 • Kennis van pedagogiek 0-13 jaar
 • Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang
 • Kennis van de 4 pedagogisch basisdoelen dr. Marianne Riksen-Walraven
 • Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar
 • Kennis van de 6 interactievaardigheden
 • Kennis van de Pedagogische Kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker
 • Kennis en vaardigheden in observatietechnieken en het registeren van de waarnemingen.

Coaching

 • Verschillende gesprekstechnieken beheersen
 • Leerstijlen herkennen en erkennen van medewerkers
 • Feedbackregels hanteren
 • Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers In staat zijn vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden
 • Talentontwikkeling zien en medewerkers inzetten met hun talentenSpiegel voorhouden aan collega’s en hen confronteren met gedrag
 • Transparant coachen binnen een hiërarchische relatie
 • Knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en coachingbehoeften achterhalen
 • Een (individueel/groepsgericht coachingsplan opstellen
 • Kwaliteit van medewerkers bewaken en bespreken met de leidinggevende

Certificering

 • 100% aanwezigheid
 • Portfolio is met een voldoende beoordeeld
 • Reflectieverslag is met een voldoende beoordeeld
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na de scholing weten deelnemers hoe zij medewerkers kunnen coachen tijdens hun werk, individueel en in het team en hebben ze kennis over de pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren. Ze beschikken over kennis, vaardigheden en handvatten om de pedagogisch kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken. Hier zal de pedagogische kwaliteit van de opvang verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als beleidsmedewerker/coach.

Doelgroep

 • Deze praktijkgerichte scholing is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinderopvang werkt of wil werken en straks wil functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach op HBO-niveau.
 • Let op! Wil je de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach gaan uitvoeren, dan is minimaal MBO-niveau 4 vereist.

Prijs

Prijs € 1.595,00
Totaal € 1.595,00

Planning

Module Datum Van Tot Locatie
Pedagogiek in perspectief ma 4-9-2023 9:00 17:00 KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
De pedagogische kwaliteit observeerbaar ma 9-10-2023 9:00 17:00 KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
Groepsdynamieken ma 30-10-2023 9:00 17:00 KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
Gesprekstechnieken ma 27-11-2023 9:00 17:00 KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
Coachingsgesprek ma 18-12-2023 9:00 17:00 KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
Systemisch kijken ma 22-1-2024 9:00 17:00 KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KIKI Training & Coaching via telefoon: 033-7110695 of e-mailadres: support@kiki-s.nl.