Startdata

di 13 jun Virtueel Klaslokaal Gestart
Informatie

Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE

Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE scholing

Ontwikkelingsstimulering, is dat nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen.

Inhoud

"Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je de rechten en plichten van kinderen afbakent. Onder al die kinderen ben jij zelf het kind en dat moet je vóór alles leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest gemaakte fouten om te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.” Janusz Korczak (1878-1942)

Ontwikkelingsstimulering, is dat echt nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen, is hen heel goed observeren, hen volgen in hun ontwikkeling en als het even kan, hun iets extra’s bieden. Met de scholing ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht’ helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan, en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Het VE-certificaat wordt gezien als bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ieder kind ontwikkelingsstimulering aan te bieden.

Bij KIKI kijken we naar het hele plaatje. Tijdens de scholing leer je kinderen ‘lezen’, krijg je communicatievaardigheden aangereikt en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Ons motto? Je kunt pas kinderen begeleiden, opvoeden en hun iets leren als je de stenen op je eigen pad hebt opgeraapt. Anders zullen de kinderen erover struikelen. VE lijkt een omschrijving die de lading onvoldoende dekt. Om die reden noemen wij onze VE-scholing ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht’. Het uitgangspunt is dat het eigen handelen van jou als professional en de gemaakte keuzes steeds weer onderwerp van reflectie zijn. Zo krijg jij inzicht in je eigen handelen en in hoe jij je handelen en de speelleeromgeving kunt verrijken. Dit komt de kwaliteit van het aanbod en de opvang ten goede: jij krijgt meer plezier in je werk en kinderen hebben daar echt baat bij.

De scholing ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht’ zit niet vast aan een specifiek programma. Wanneer je deze basis VE-scholing hebt gevolgd, kan je in de kinderopvang aan de slag met ieder VE-programma.

‘Werken aan kwaliteit in de Voorschoolse Educatie’ van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Studiebelasting: 70 uur

 • 12 x 3 uur scholing
 • 11 uur intervisie
 • 23 uur online leeromgeving

Leerdoelen

 • Kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 6 jaar vergroten.
 • Een kind in ontwikkeling herkennen en daar adequaat op inspelen om het kind zo in zijn ontwikkeling te stimuleren.
 • Kennis vergroten op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Beter inzicht in eigen handelen en drijfveren om in eigen beroepshouding te kunnen groeien.
 • Communicatievaardigheden verbeteren ten behoeve van een betere (warme) overdracht met ouders en/of andere professionals.
 • Een doorgaande leerlijn creëren om een zorgvuldige overgang van het kind van de voor- naar de vroegschoolse educatie mogelijk te maken.
 • De basale- en educatieve interactievaardigheden herkennen en bewuster inzetten om de ontwikkeling van kinderen beter te ondersteunen.
 • Het eigen handelen en de speelleeromgeving verrijken om de kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen opdoen en activiteiten aanbieden waarbij kinderen zich op hun eigen ontwikkelingsniveau kunnen aansluiten.
 • De ontwikkeling van de kinderen stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Herkennen welke vorm van begeleiding bij individuele situaties past.
 • Met een programma op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie werken.

Certificering

 • 80% aanwezigheid
 • Portfolio is met een voldoende beoordeeld
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na de scholing weet je hoe je de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren. Hierdoor zullen de pedagogische kwaliteit en de ontwikkelingsstimulering op de groep verbeteren en mogelijk zelfs excelleren. Omdat jij beschikt over de kennis, de vaardigheden en ‘best practice’-ervaringen, ben je zelfverzekerd in je werk als pedagogisch professional.

Doelgroep

 • De scholing is geschikt voor pedagogisch professionals die nog niet VE-gecertificeerd zijn en/of ontwikkelingsgericht willen gaan werken. Je moet het VE-certificaat hebben als je met VE-kinderen werkt.
 • Gastouders met minimaal MBO niveau 3 kunnen deze training volgen, maar zij kunnen geen gebruikmaken van subsidies of VE-plekken. Voor gastouders met MBO niveau 2 is er de driedaagse scholing ‘KIKI, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind’, waarmee je snel gecertificeerd aan de slag kunt.

Prijs

Prijs € 895,00
Totaal € 895,00

Planning

Module Datum Van Tot Locatie
VErrijken in de praktijk di 13-6-2023 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Zone van de naaste ontwikkeling di 4-7-2023 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Werken met thema's di 19-9-2023 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Het groepsplan di 10-10-2023 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Woorden begrijpen en ervaren di 14-11-2023 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Verschillende spelvormen di 12-12-2023 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
De speelleeromgeving verrijken di 9-1-2024 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
In-zicht geven di 30-1-2024 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Samen spelen in begeleid spel di 27-2-2024 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Ouderbetrokkenheid en planbord di 26-3-2024 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Systemisch kijken di 16-4-2024 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal
Bouwen aan zelfvertrouwen en Certificeren di 14-5-2024 19:00 21:30 Virtueel Klaslokaal

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KIKI Training & Coaching via telefoon: 033-7110695 of e-mailadres: support@kiki-s.nl.