Filter

Categorie

Vakgebied

Locatie


Overzicht

In gesprek met ouders - Meldcode kindermishandeling -

Training In gesprek met ouders - Meldcode kindermishandeling -
...

Bijscholing VE

Training Bijscholing VE
...

Mens In-Zicht, systemische opstellingsbijeenkomsten

Systemisch werken Mens In-Zicht, systemische opstellingsbijeenkomsten
...

Aandachtsfunctionaris

Scholing Aandachtsfunctionaris
...

De gevaren van stoornisdenken

Training De gevaren van stoornisdenken
...

Intervisie

Intervisie Intervisie pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Signaleren kun je leren - Meldcode kindermishandeling -

Training Signaleren kun je leren - Meldcode kindermishandeling -
...

Kinderparticipatie bevorderen

Training Kinderparticipatie bevorderen
...

Inspiratiecongres 'De ontdekkers en avonturiers'

Congres Inspiratiecongres 'De ontdekkers en avonturiers'
...

Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Training Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
...

21 - 30 van 72 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8
Contact


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KIKI Training & Coaching via telefoon: 033-7110695 of e-mailadres: support@kiki-s.nl.